Adviesraad en projectteams

De jongerenraad geeft advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Dit gaat vaak over thema’s die jongeren raken. Denk aan jeugdzorg, veiligheid, onderwijs of jongerenontmoetingsplekken. Het leuke hiervan is dat wij zo invloed hebben op beslissingen in de gemeente. Zo laten wij de stem van jongeren horen in de gemeente. De adviezen aan het college kunnen we op onze eigen manier vorm gegeven en voorbereiden. Soms vraagt de gemeente ons advies over een actueel onderwerp. Als wij zelf een belangrijk onderwerp hebben wat over jongeren gaat, kunnen wij ongevraagd advies geven.

‘De gemeente advies geven is leuk en belangrijk omdat jongeren de toekomst hebben!’ 

 

PROJECTTEAMS zijn er ook binnen de jongerenraad.  Deze richten we op als er een goed idee is. Denk bijvoorbeeld aan een mooi evenement, inspirerende bijeenkomst of belangrijk advies aan het college van Burgermeester en Wethouders.  Als je je mee werkt aan een project zijn er tussendoor ook nog vergaderingen. Als je zelf een goed idee hebt maar je niet meteen bij de jongerenraad wil, kan dat ook. Er is namelijk altijd ruimte voor jongeren en goede  ideeën.  

© 2018 Jongerenraad Borsele | realisatie: tidi.nl